Nỉ đánh sọc Hairline inox, nỉ đánh bóng inox

Nỉ đánh sọc Hairline inox, nỉ đánh bóng inox

 Ứng dụng:
Hoàn thiện bề mặt inox với độ bóng mờ hairline mịn liên tục đồng đều và bóng sáng. Gồm có các loại nỉ đánh sọc K100; nỉ đánh sọc K180 và nỉ đánh sọc K280.
SẢN PHẨM KHÁC