Đá đánh sọc Hairline inox, đánh bóng mờ inox

Đá đánh sọc Hairline inox, đánh bóng mờ inox

 Ứng dụng:
Hoàn thiện bề mặt inox với độ bóng mờ hairline liên tục đồng đều và bóng sáng. 
Bao gồm:
1 đá tạo sọc # 60 grit (37 21 0001 2)
đá tạo sọc hairline # 180 grit (37 21 007 01 6)
SẢN PHẨM KHÁC