Bánh vải đánh bóng gương inox, Phụ kiện đánh bóng inox

Bánh vải đánh bóng gương inox, Phụ kiện đánh bóng inox

 Ứng dụng:
Tạo bề mặt bóng gương cho inox với cấp độ bóng sáng khác nhau. Khi sử dụng kết hợp với các loại lơ đánh bóng khác nhau. Độ bóng sáng inox phụ thuộc rất nhiều vào lơ đánh bóng ( hỗ hợp của bột đá mài và các hóa chất Niken và Crome ).
SẢN PHẨM KHÁC