Vòng đánh bóng inox gương Trizact, loại dài

Vòng đánh bóng inox gương Trizact, loại dài

 Ứng dụng:
Cấu trúc hạt kim tự tháp, cho phép bề mặt mài rất mịn và tốc độ mài nhanh. Có thể tiết kiệm được rất nhiều bước mài. Lý tưởng để loại bỏ vế trầy và tiền đánh bóng cho đánh bóng gương.
SẢN PHẨM KHÁC