Đĩa mài nhám, cứng - Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn | 100% sản xuất tại Nhật Bản

Đĩa mài nhám, cứng - Giấy nhám nhật bản, giấy nhám sankyo, giấy nhám fuji star, nhám Trizact, nhám vòng, nhám tờ, nhám tròn, nhám xếp, nhám cuộn | 100% sản xuất tại Nhật Bản

Ưu điểm: Đĩa mài nhám cứng
Mài rất bén, dùng để hoàn thiện sản phẩm với hiệu quả sự dụng là cao nhât.
Thích hợp để mài các đường cong và mối hàn hẹp
Ứng dụng 
 
- Mài phá nối hàn và các vị trí hẹp khác
 
Thông số kỹ thuật
 
TypeXANS-A1
Grit sizerough
Size90 x 150mm
Quantity in small box20 sheets

Độ hạt Grit


brasive grainAA ZA
BackingVulcanized fiber
ClothHighly strong cloth
AdhesiveR/R
TypeSpecificationGridSizeMax. rotation countQuantity
406080100120180240320400
STAR-Z1Abrasive grain (Z type) screw hole typeOOOO     100Φ13,700rpm5 external boxes
STAR-ZAbrasive grain (Z type) no screw hole typeOOOO     
STAR-A1Abrasive grain (A type) screw hole typeOOOOO OOO
STAR-AAbrasive grain (A type) no screw hole typeOOOOO OOO
GPEDAbrasive grain (A type) no screw hole typeOOOOOOOOO10 external boxes
Trân trọng -  Mit freundlichen Grüßen,
 
SẢN PHẨM KHÁC